Sifat-Sifat Kebajikan Tian Dalam Agama Khonghucu

Sifat-Sifat Kebajikan Tian Dalam  Agama Khonghucu

Di dalam Kitab Yijing, tersurat: Qian, Tian sebagai pencipta memiliki sifat:

  • Yuan : Mahamula, yang menciptakan segala sesuatu.
  • Heng : Maha Menembusi, hukumnya menjalin satu sama lain ciptaannya.
  • Li : Maha Pemberkah, Merakhmati, yang memelihara dan Menghidupi, yang menjadikan orang menuai hasil perbuatannya.
  • Zhen : Mahakokoh, Mahakekal, yang meluruskan dan Melindungi.

Sifat-sifat Tian di atas diterangkan lebih lanjut dalam Yijing bab 1 bagian Sabda, sebagai berikut: “Maha Besar Qian, Khalik Yang Maha Sempurna; berlaksa benda bermula daripada-Nya; semua kepada Tian Yang Maha Esa. Awan berlalu, hujan dicurahkan, beragam benda mengalir berkembang dalam bentuk masing-masing. Maha Gemilang Dia yang menjadi awal dan akhir. Jalan suci Qian, Khalik Semesta Alam menjadikan perubahan dan peleburan; menjadikan semua, masingmasing menepati/lurus dengan watak sejati dan Firman; melindungi/menjaga berpadu dengan keharmonisan agung sehingga membawakan berkah, benar dan teguh.”

Walaupun kebenaran sifat Tian itu sangat jelas dalam kitab Yijing, tetapi bukan berarti Tian dapat dibatasi oleh pengertian manusia. Hakikat kenyataan bahwa Tian itu suatu perkara yang tidak mudah dimengerti, tidak dapat dibatasi dengan kemampuan pengertian manusia yang serba terbatas, seperti tersurat dalam kitab Zhongyong bab XV: 1-3. Nabi Kongzi bersabda, “Sungguh Maha Besar Kebajikan Guishen (Tian Yang Maharoh), dilihat tiada nampak, didengar tiada terdengar, namun tiap wujud tiada yang tanpa Dia. Demikian menjadikan umat berpuasa, membersihkan hati dan mengenakan pakaian lengkap sujud bersembahyang kepada-Nya. Sungguh Mahabesar Dia, terasakan di atas dan di kanan kiri kita.”

Di dalam kitab Sanjak tertulis: “Adapun kenyataan Tian Yang Maharoh itu tidak boleh diperkirakan, lebih-lebih tidak dapat ditetapkan. Maka sungguh jelaslah sifat-Nya yang halus itu, tidak dapat disembunyikan dari iman kita; demikianlah Dia.”

Kehalusan sifat Tian hanya bisa ditangkap oleh dan dalam iman, seperti tersurat dalam kitab Mengzi VII A: 1, Mengzi berkata, “Yang benar-benar dapat menyelami hati, akan mengenal watak sejatinya; yang mengenal watak sejatinya akan mengenal Tian Yang Maha Esa. Jagalah hati, peliharalah Watak Sejati, demikian mengabdi kepada Tian. Tentang usia panjang atau pendek janganlah risaukan, siaplah dengan membina diri, demikian menegakkan Firman.”

Maka kepada manusia selalu diingatkan untuk hormat beribadah kepada-Nya dan selalu tekun dalam usaha beroleh iman, tidak berani tidak lurus dengan Firman Tian. “Dalam segala sesuatu hendaknya takutlah betapa kedahsyatan Tian.” (Shujing. V. XXVII: 17) “…tidakkah aku siang dan malam senantiasa hormat akan kemuliaan Tian Yang Maha Esa. Sehingga dapat menjaga kelestarian-Nya.” (Shijing IV).

Ayat-Ayat Suci Tentang Iman Kepada Tian

  • Mahamula yang Khalik. Maha Meliputi tanpa kecuali. Maha Rakhmat akan keharmonisan. Mahakekal dan lurus Hukum- Nya.
  • Yuan merupakan induk/kepala segala hal yang baik, Heng adalah berkumpulnya segala sifat yang indah, Li ialah keharmonisan/ keselarasan dengan kebenaran, Zhen itulah tertibnya segala hukum semesta dan perkaranya.
  • Maha Besarlah Tian Khalik Semesta Alam. Berlaksa benda/ alam semesta punya awal dan akhir. Semua berasal dan kembali kepada Tian. Beredarnya awan dan hujan tercurah. Benda dan alam mengalami perubahan. Perlulah menyadari akan kemuliaan awal dan akhir segenap semesta. Jalan suci-Nya menjadikan perkembangan dan perubahan. Hendaknya masing-masing meluruskan watak sejati yang difirmankan. Terlindunglah akan seluruhnya harmonis merupakan satu kesatuan. Sehingga memperoleh rakhmat yang abadi.
  • Sesungguhnya Mahabesar dan Mahaagung. Dilihat tiada nampak, didengar tiada terdengar. Semua benda tiada yang tanpa Dia. Menjadikan orang di dunia ini bersuci diri dan berpakaian sebaik-baiknya (lengkap). Bersungguh hikmad bersembahyang. Sungguh Mahabesar melebihi segalanya. Seperti selalu ada di atas. Seperti ada di kiri kanan. Maka seorang Junzi hati-hati kepada yang tidak nampak. Segan kepada yang tidak terdengar. Tiada yang lebih nampak dari yang tersembunyi. Tiada yang lebih jelas dari yang terlembut. Maka seorang Junzi hati-hati pada waktu seorang diri. (Zhongyong. XV: 1-5)

Sumber : Gunadi Js dan Hartono Js. 2017. Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. Jakarta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.